Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Posted by

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Sigurimi shendetesor eshte sigurimi qe mbulon te gjithe ose nje pjese te rrezikut te nje personi qe shkakton shpenzime mjekesore, duke perhapur rrezikun mbi nje numer te madh personash. Duke vleresuar rrezikun e pergjithshem te kujdesit shendetesor dhe shpenzimet e sistemit shendetesor mbi pishin e rrezikut, nje sigurues mund te zhvilloje nje strukture te financave rutinore, si nje takse mujore ose takse per pagat, per te siguruar parate per te paguar per perfitimet e kujdesit shendetesor te specifikuara ne sigurim Marreveshje. Perfitimi administrohet nga nje organizate qendrore, si nje agjenci qeveritare, nje biznes privat ose nje organizate jofitimprurese. Sipas Shoqates se Sigurimeve Shendetesore te Amerikes, sigurimi shendetesor perkufizohet si "mbulim qe siguron pagesat e perfitimeve si rezultat i semundjes ose demtimit.Kjo perfshin sigurimin per humbjet nga aksidentet, shpenzimet mjekesore, paaftesia, ose vdekja aksidentale dhe shperberja" (Faqe 225). Nje politike e sigurimit shendetesor eshte nje kontrate ndermjet nje siguruesi (p.sh. nje kompani sigurimi ose nje qeverie) dhe nje individi ose sponsori i tij / saj (p.sh. nje punedhenes ose nje organizate e komunitetit). Kontrata mund te rinovohet (p.sh. ne vit, ne muaj) ose gjate gjithe jetes ne rastin e sigurimit privat, ose te jete i detyrueshem per te gjithe qytetaret ne rast te planeve kombetare.

Lloji dhe shuma e kostove te kujdesit shendetesor qe do te mbulohen nga ofruesi i sigurimit shendetesor jane specifikuar me shkrim, ne nje kontrate anetare ose "Deshmi te mbulimit" per sigurimin privat ose ne nje politike kombetare shendetesore per sigurimin publik. Nje politike e sigurimit shendetesor eshte (specifike e SHBA) e siguruar nga nje plan i financuar nga vete punedhenesi i financuar nga ERISA. Kompania ne pergjithesi reklamon se ata kane nje nga kompanite e medha te sigurimeve. Megjithate, ne nje rast ERISA, kompania e sigurimeve "nuk angazhohet ne aktin e sigurimit", ata thjesht e administrojne ate. Prandaj, planet e ERISA nuk i nenshtrohen ligjeve te shtetit. Planet e ERISA rregullohen nga ligji federal nen juridiksionin e Departamentit Amerikan te Punes (USDOL). Perfitimet specifike ose detajet e mbulimit gjenden ne Pershkrimin e Permbledhjes se Planit (SPD). Nje ankese duhet te kaloje neper kompanine e sigurimeve, pastaj tek Fiduciari i Planit te Punedhenesit. Nese kerkohet akoma, vendimi i Fiduciaries mund te sillet ne USDOL per te shqyrtuar pajtueshmerine me ERISA dhe pastaj te paraqese nje padi ne gjykaten federale. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah


Updated at: 7/20/2017 01:12:00 PM

0 komentar:

Posting Komentar

Banner dipopedia.com Banner kontenwan.blogspot.com Banner linkers.pres.cf Banner Zalora ZBAPoct Banner nusaresearch Banner masterweb Banner stania.ga Banner pres.cf Banner blogdetik.cf Banner adsensecamp Banner PPCblogger Banner cryptobrowser Banner multimining Banner easyhits4u Banner trafficadbar Banner trafficg Banner vtrafficrush
Diberdayakan oleh Blogger.